Зимна мека пшеница

Адапа

Семената са третирани с фунгицид RANCONA 15 ME и ново поколение биостимулатор по патентована технология COVERON STIM.

Показател Единица на величината Резултат от изпитването (стойност, неопределеност) Метод на изпитване
Маса на хектолитър
kg/hl
82,4±0,4
БДС EN ISO 7971-3:2019
Маса на 1000 зърна
g
38,6 ± 1,9
БДС EN ISO 520:2010
Суров протеин
%
13,0 ± 0,2
БДС EN ISO 20483:2014
Мокър глутен
%
26,6 ± 0,8
БДС EN ISO 21415-2:2015
Число на падане
s
357 ± 17
БДС EN ISO 3093:2010
Седиментационен индекс (тест на Зелени)
ml
36 ± 1
БДС EN ISO 5529:2010
Алвеографски свойства
ISO 27971:2015
G – индекс на раздуване
-
15,9 ± 0,8
P/L – конфигурация на кривата
-
1,31 ± 0,16
W – деформационна енергия
J”10”-4
144 ± 14

Стремеж към „ПО-ДОБРО“ всеки ден!

Свържете се сега

контакти

Свържете се с нас относно всякакви въпроси.

Имате въпроси?

+(359)⠀885 026 548

Посетете ни

Яна 1805, обл. София-град,
ул. Старо Буховско шосе №5

Scroll to Top