За нас

цел, визия, ценности и практики

business-agreement-shaking-hands-melon-plantation(1)

Нашата Цел

По-добри заедно!

Всичко започва от семето, от земята и е система, в която всички сме свързани. Затова нашата цел „По-Добри Заедно“ е да помагаме на фермерите и агробизнеса с прецизно подбрани семена, повишавайки добивите, рентабилността и устойчивостта срещу изменението на климата. Ние се стремим да сме пионери в устойчивите земеделски практики, като гарантираме, че нашите клиенти допринасят положително за света по отговорен и финансово изгоден начин.

Нашата Визия

Развиваме се с грижа за земята и тези, които произвеждат!

Нашата визия е да станем водещ доставчик в България на устойчиви семена, трансформирайки начина, по който се отглежда храната с грижа за земята и тези, които произвеждат. Ние се стремим да бъдем пионери в напредъка на технологиите за семена и земеделските практики, които увеличават производителността и запазват околната среда за бъдещите поколения. Освен това нашата страст се простира до подобряване на хранителните профили и вкуса на нашата продукция.

Нашите Ценности

основни ценности

Стремейки се да постигнем нашата визия, ние се ръководим ежедневно от нашите цели. Имаме 3 основни, които определят и водят работна култура за нашата компания и екип.

1z1.

Лоялност към нашите партньори

За нас е изключително важно изграждането на трайни партньорства. Затова се стремим се да създаваме продукти, практики и изградим отношения, които носят ползи за всички колеги по веригата – от науката, през търговията, до производителите и крайните клиенти. Търсим възможности за развитие и надграждане с цел обогатяване за всички, защото само заедно може да развием по-здравословен бизнес и свят.

2z2.

Стремеж към „ПО-ДОБРО“ всеки ден

За нас всичко е процес, който винаги трябва да се усъвършенства и развива. В нашето всекидневие се стремим да следим  и развиваме новостите, да работим по-ефективно и ползотворно, да обогатяваме нашите знания, за да може да помагаме и да ги прехвърляме на нашите партньори и клиенти. Стремим се да развиваме по-добри продукти, технологии и практики, по-добри услуги към нашите партньори, които да са базата за едно „По-Добро“ Утре.

 

 

 

 

 

3z3.

Качество и силна наука

За да помогнем на нашите производители да се адаптират към бързо развиващата се индустрия и климатични условия, ние инвестираме много ресурси и усилия да създаваме и внедряваме продукти, които са базирани на усъвършенствани технологии, иновативни, с по-високо качество, хранителни вещества и добив.

 

 

1z1.

Лоялност към нашите партньори

За нас е изключително важно изграждането на трайни партньорства. Затова се стремим се да създаваме продукти, практики и изградим отношения, които носят ползи за всички колеги по веригата – от науката, през търговията, до производителите и крайните клиенти. Търсим възможности за развитие и надграждане с цел обогатяване за всички, защото само заедно може да развием по-здравословен бизнес и свят.

2z2.

Стремеж към „ПО-ДОБРО“ всеки ден

За нас всичко е процес, който винаги трябва да се усъвършенства и развива. В нашето всекидневие се стремим да следим  и развиваме новостите, да работим по-ефективно и ползотворно, да обогатяваме нашите знания, за да може да помагаме и да ги прехвърляме на нашите партньори и клиенти. Стремим се да развиваме по-добри продукти, технологии и практики, по-добри услуги към нашите партньори, които да са базата за едно „По-Добро“ Утре.

3z3.

Качество и силна наука

За да помогнем на нашите производители да се адаптират към бързо развиващата се индустрия и климатични условия, ние инвестираме много ресурси и усилия да създаваме и внедряваме продукти, които са базирани на усъвършенствани технологии, иновативни, с по-високо качество, хранителни вещества и добив.

Scroll to Top