Покривни култури

Всяка смес е предназначена за конкретна цел, вижте по-долу какви ползи можете да очаквате:

" Ние правим избора на покривна култура лесен ".

Покривни култури

Избор на подходящи покривни култури

Цели и ползи

Цел и продукт Фиксиране на азот в почвата Увеличаване на фосфора Усилване на калия Контрол на ерозията на почвата Уплътняване на почвата Задържане на водата Потискане на плевелите Прекъсване на цикъла на вредители и болести
GoFast
+
++
+
++
+
+
+
+
Profile
++
++
+
+
+
+
++
++
Jet SAS Fly
++
++
++
++
+++
++
+++
+++
Bledor SAS Fly
+++
++
++
++
++
++
+++
+++
ThirtyOne
+
+
++
+++
+
+++
+++
++

Въглерод / азот съотношение и освобождаване на азот

Бобовите покривни култури фиксират атмосферен азот в почвата, осигурявайки естествен тор за следващата култура. Това може да увеличи добивите и да намали необходимостта от химически торове. Скоростта на освобождаване на азот от бобовите растения варира, предлагайки или бързо увеличение за следващата култура или по-бавно, но устойчиво освобождаване, което ви позволява да оптимизирате плана си за следващата култура. 

Преглед на предвидените ползи от азота (Азот кг/ха):

Продукт Очакван наличен азот за следващата култура (кг/ha)* Очаквана скорост на освобождаване на азот
GoFast
~7
Бързо
Profile
~28
Умерено
Jet SAS Fly
~32
Бързо
Bledor SAS Fly
~46
Умерено/Бързо
ThirtyOne
~13
Бавно/Умерено

* Предоставената тук информация относно ползите от азота при използването на покривни култури е базирана на общи земеделски изследвания и практики. Реалните ползи могат да варират значително в зависимост от конкретните местни условия на почвата, климата, практиките за управление и други екологични фактори. Този документ не гарантира никакъв конкретен резултат по отношение на фиксацията на азот или резултатните икономически ползи от намалената нужда от химически торове.

Потребителите се съветват да се консултират със земеделски експерти, да проведат почвени тестове и да вземат предвид местните условия и практики. Доставчикът на тази информация не носи отговорност за каквито и да било преки, непреки, случайни или последващи щети или загуби, възникнали в резултат на използването на междинни култури на базата на предоставената информация.

продукт Засадете след: Засадете преди: Сеитба Технология Подходящ за фураж? Измръзване през зимата? Друго
GoFast
Различни (напр. царевица, слънчоглед)
Пролетна култура
Есен
Директна сеитба
Не
Да
Profile New
Различни (напр. царевица, слънчоглед)
Пролетна култура
Есен
Директна сеитба
Не
Да
Jet SAS Fly
Пшеница (и други зърнени култури)
Пролетна култура
Лято
SAS Fly / разпръскване/ “Broadcasting”
Не
Да
Bledor SAS Fly
Пшеница (и други зърнени култури)
Зимна или пролетна култура
Лято
SAS Fly / разпръскване/ “Broadcasting”
Не
Да
Позволява успешното отглеждане на две зърнени култури една след друга без ротация
ThirtyOne
Различни (напр. царевица, слънчоглед)
Зимна или пролетна култура
Есен
Директна сеитба
Да
Да

Всяко растение има функция:

Тип Пример Защо да ги изберете
Бобови растения
Детелина, фий, грах, бобови култури
Фиксация на азота: Бобовите растения улавят атмосферния азот, превръщайки го в форма, полезна за бъдещите култури, намалявайки нуждата от синтетични торове.
Треви
Ръж, ечемик, овес, пшеница
Предотвратяване на ерозията на почвата: Тревите имат бърз растеж и обширни коренови системи, които предотвратяват ерозията на почвата, подобряват структурата на почвата и добавят органични вещества. Тревите също помагат за задържането на вода в почвата.
Зелеви и други широколистни
Ряпа, ръпичка, синап
Разрохване на компактна почва: Тези видове имат дълги корени, които пробиват компактните/ втвърдени слоеве на почвата, което помага и за подтискането на почвени вредители и бързо развиващи болести.

По-подробна визуализация:

Цел и продукт Фиксация на азота Стимулиране на фосфор Стимулиране на калий Контрол на ерозията на почвата Разрохване на почвата Задържане на водата Потискане на плевелите Прекъсване на цикъла на вредители и болести
Детелина
+++
++
+
++
++
+++
++
Фий
+++
++
+
++
++
+++
++
Грах
+++
+
+
+
++
+
Боб
+++
+
+
+
++
+
Ръж
++
+++
++
+++
+++
+++
Ечемик
++
+++
+
+++
+++
+++
Овес
++
+++
+
+++
+++
+++
Пшеница
++
+++
+
+++
+++
+++
Ряпа
+++
+++
++
+++
++
++
++
Репички
+++
+++
++
+++
++
++
++
Синап
++
+
++
+++
+
++
+++
Фаселия
+
+
++
+++
+++
++

Искаш ли да научиш повече?

Подробна информация от нашите агрономи

Фиксация на азота:

Бобовите култиру и други зеленчукови култури, като детелини (Trifolium spp.), фий (Vicia spp.), грах (Pisum sativum) и боб (Phaseolus spp.), са от съществено значение за устойчивото земеделие поради симбиотичната им връзка с бактериите от рода Ризобиум. Тази симбиоза улеснява процеса на биологична фиксация на азота (BNF), при който атмосферният азот (N2) се превръща в амоняк (NH3), форма на азот, достъпна за растенията. Този процес значително намалява зависимостта от синтетични азотни торове, намаляващи екологичните въздействия и подобрява почвената плодородност чрез естественото обогатяване на азотните запаси.

Стимулиране на фосфора:

Зеленчукови култури като детелини и фий, заедно с зелеви култури като ряпа (Raphanus sativus) и репичка (Brassica rapa), играят ключова роля във фосфорния (P) цикъл във въглеродните системи. Тези видове могат да излъчват органични киселини от корените си, които разтварят свързани фосфорни съединения в почвата, увеличавайки фосфорната биодостъпност. При разграждането им, тяхната биомаса допълнително допринася за почвения фосфорен резервоар, правейки го лесно достъпен за абсорбция от последвалите засяти култури, така подобрявайки фосфорните метаболитни процеси и растежа на растенията.

Стимулиране на калия:

Кореновите системи на тревите (например ръж, ечемик, овес, пшеница) и определени брасикови/ зелеви култури (например ряпа, ръпичка) са ефективни в мобилизирането на калий (K). Тези зеленчукови култури могат да усвоят калий от почвените частици и органични вещества, превръщайки го в разтворими форми, които се абсорбират лесно от корените на растенията. Този процес е от съществено значение за активирането на множество растителни ензими, поддържането на осмотичния баланс и подпомагането на фотосинтезата и синтеза на протеини, така че да се допринася за общото здраве и продуктивност на системата за ротация на култури.

Контрол на ерозията на почвата и управление на влагата:

Тревите като ръж (Secale cereale), ечемик (Hordeum vulgare), овес (Avena sativa) и пшеница (Triticum spp.) се хвалят със способността си да намаляват ерозията на почвата и да подобряват задържането на влагата. Техните обширни и влакнести коренови системи закрепват почвата, намалявайки разместването от вятъра и водата. Освен това, канопеят, образувана от тези треви, намалява повърхностната евапорация на почвата, насърчавайки запазването на влагата. Тази двойна функция не само запазва цялостността на почвата, но също така гарантира наличието на вода, като критичен ресурс за развитието на културите.

Разрохване на почвата:

Зеленчуковите култури от семейство брасика/ зелеви, особено ряпа и ръпичка, се отличават със своята био-пробивна способност / продълбочаване на почвата. Техните дълги, проникващи корени упражняват биофизична сила върху компактираните слоеве на почвата, създавайки макропори, които подобряват почвената аерация и инфилтрацията на вода. Този разтоварващ ефект на почвата улеснява проникването на корени, газообмена и микробната активност, които са ключови фактори за стимулиране на здравословната коренна система при следващите култури.

Управление на плевелите и вредителите/болестите:

Зеленчуковите култури, чрез своето физическо присъствие и биохимични взаимодействия, предлагат конкурентно предимство срещу плевелите и служат като биологичен контролен механизъм срещу вредители и болести. Гъстата крона, образувана от треви и определени широколистни растения, като синап (Brassica spp.), подтиска излизането на плевелите, като ограничава проникването на светлината до повърхността на почвата. Освен това, включването на разнообразни зеленчукови култури може да наруши предпочитанията за местообитание на вредителите и патогените, намалявайки техните популационни динамики и прекъсвайки циклите на предаване на болести. Този естествен метод за подтискане допринася за намаляване на зависимостта от химични хербициди и пестициди, съответстващи на принципите на интегрираното управление на вредителите (IPM) и насърчаващи здравето на агроекосистемата.

Стремеж към „ПО-ДОБРО“ всеки ден!

обадете ни се

За въпроси и поръчки:

Scroll to Top