Покривни култури

ValueMix: ThirtyOne

ValueMix ThirtyOne® повишава нивото на азот в почвата и е подходящ за фураж.

Видове Сорт Процент
Черен овес
Алтес
56%
Пролетен фий
Накре
36%
Египетска детелина
Табор
8%

Подходящ за фураж: Да
Брой семена / m²: 155
Засаждане преди: Пролетни култури или зимни култури (когато се произвежда за фураж).

Ползи

ниско

високо

Фиксиране на азот в почвата

Повишаване на фосфора

Повишаване на калия

Контрол на ерозията на почвата

Уплътняване на почвата

Задържане на вода в почвата

Потискане на плевели

Намаляване на вредители/болести

Допълнителен азот, култивиран и наличен за следващата култура: ~1,3 кг/дка (ориентировачни данни, зависещи от много фактори при производството).
Скорост на освобождаване на азота: бавно/умерено.

Препоръчителен метод на работа:

Сеитба:

Лято или есен | Препоръчва се редова сеитба

Сеитбена норма:

2,2 кг/дка

Унищожаване:

Измръзва и естествено отмира през зимата. В повечето случаи не се изисква механично или химическо унищожаване (в слуичай на непълно естествено унищожаване, да се премахне не по-късно от 40 дни преди сеитбата на следващите култури).

Управление на полето:

Препоръчва се Ноу тил “No-till’ технология. Не са необходими промени в останалите стандартни практики. Не е необходимо поливане.

Ползи:

Можете да очаквате бърз растеж и високо производство на биомаса. Пролетният фий NACRE произвежда висока биомаса през есента и също е устойчив на аphanomyces, позволявайки контрол на вредителите. Египетската детелина TABOR произвежда висока биомаса, когато е засята през лятото. Този боб микс позволява бързо възстановяване на азота в почвата.

Scroll to Top