Покривни култури

ValueMix: Profile

ValueMix Profile® подобрява плодородието на почвата, възстановява хранителните вещества и увеличава фиксирането на азот в почвата.

Видове Сорт Процент
Лилав фий
Титан
65%
Египетска детелина
Табор
19%
Фацелия
Различни видове
16%

Подходящ за фураж: Не
Брой семена / m²: 161
Засаждане преди: Пролетна култура (например царевица или слънчоглед)

Ползи

ниско

високо

Фиксиране на азот в почвата

Повишаване на фосфора

Повишаване на калия

Контрол на ерозията на почвата

Уплътняване на почвата

Задържане на вода в почвата

Потискане на плевели

Намаляване на вредители/болести

Допълнителен азот, култивиран и наличен за следващата култура: ~2.8 кг/дка (оринтировачни данни, зависещи от много фактори при производството)
Скорост на освобождаване на азота: умерено

Препоръчителен метод на работа:

Сеитба:

Лято или есен | Препоръчва се редова сеитба

Сеитбена норма:

1,0 кг/дка

Унищожаване:

Измръзва и естествено отмира през зимата. В повечето случаи не се изисква механично или химическо унищожаване (в слуичай на непълно естествено унищожаване, да се премахне не по-късно от 40 дни преди сеитбата на следващите култури).

Управление на полето:

Препоръчва се Ноу тил “No-till’ технология. Не са необходими промени в останалите стандартни практики. Не е необходимо поливане

Растеж:

Бърз растеж и образуване на голяма биомаса. Лилавият фий TITANE и Египетската детелина TABOR са селектирани заради бързото производство на лятна биомаса. Теглото на хиляда семена на тази смес е ниско, което позволява намаляване на сеитбената норма. Освен това, тези сортове са избрани заради лесното им и естествено унищожаване от студеното.

Scroll to Top